Blogger Widgets

Wieżowce i apartamenty w Brzeźnie?

16 lutego 2012

OPINIA Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pas Nadmorski rejon ulicy Hallera II w mieście Gdańsku” (0118, 0130)
 1. Tereny pasa nadmorskiego od granicy Sopotu do Brzeźna stanowią atrakcyjną przestrzeń publiczną i udanie służą jako miejsce wypoczynku mieszkańcom Gdańska, szczególnie przyległych dzielnic – jak Dolny Wrzeszcz.
 2. Ewentualne przyszłe zagospodarowanie tego terenu powinno być ograniczone do funkcji i obiektów służących głównie zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gdańska. 
 3. W imię ochrony atrakcyjnej przestrzeni publicznej należy przeciwstawiać się koncepcjom wprowadzania na teren pasa nadmorskiego zabudowy o charakterze apartamentowym i hotelowym, a w szczególności wprowadzaniu zabudowy wysokościowej i wysokiej. 
 4. Należy wziąć pod uwagę koncepcję stworzenia w pasie nadmorskim „Ogrodu Miasta”,  zgodnie ze „Społeczną koncepcja zagospodarowania Pasa Nadmorskiego” (czytaj ► więcej)
 5. Zarząd Dzielnicy Wrzeszcz Dolny wyraża poparcie dla uchwał Nr  VIII / 29 / 12 oraz VIII / 30 / 12 Rady Osiedla Brzeźno w sprawach związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 0118 i 0130, w szczególności w zakresie:
  1. ochrony krajobrazu,
  2. ograniczenia maksymalnej wysokości zabudowy,
  3. uniemożliwienia wprowadzania zabudowy mieszkaniowej,
  4. ograniczenia charakteru zabudowy do publicznych celów rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych i gastronomicznych,  
  5. ochrony ujęcia wody Zaspa Wodna.
/ - / Ewa Lieder, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny


Teren przeznaczony do zabudowania np. budynkiem o wysokości 55 m, szerokości 30 m (z każdej strony), w tym apartamentami i salonem samochodowym:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz