Blogger Widgets
3 grudnia 2014
Wojciech Gruszczyński od 1997 roku prowadzi stronę o Wolnym Mieście Gdańsku – www.danzig-online.pl. Teraz - spotkanie autorskie we Wrzeszczu (w jego trakcie - także o Wrzeszczu). W trakcie spotkania niespodzianka z dziejów Wrzeszcza!

Urząd Miejski prostuje

26 listopada 2014
W związku z informacjami o sporze mieszkańców ul. Jana Kilińskiego z prezydentem Miasta Gdańska biuro prasowe prezydenta przesłało sprostowanie, które publikujemy w całości:

W związku z artykułami, które ukazały się w ślad za informacją o zamiarze przystąpienia przez ZDiZ do przebudowy ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Kościuszki („Kilińskiego – eskalacja?” zamieszczonym na stronie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny oraz „Mieszkaniec Wrzeszcza może zablokować przebudowę ul. Kilińskiego” zamieszczonym na portalu Trojmiasto.pl), wyjaśniamy iż:
- na przedmiotową inwestycję w dniu 31.03.2014 r., po przeprowadzeniu procedury administracyjnej, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- wydana decyzja miała na celu zapewnienie poprawy funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego poprzez poprawę parametrów geometrycznych ulic – korektę łuków pionowych, poziomych, skrzyżowań oraz spadków poprzecznych, poprawę stanu technicznego odcinków ulic objętych projektem, usprawnienie przejazdu odcinkami przedmiotowych ulic przy uwzględnieniu prognozowanego wzrostu natężeń ruchu w związku z rozwojem dzielnicy Wrzeszcz, poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez poprawę parametrów geometrycznych ulic oraz zastosowanie urządzeń BRD (m.in. wyniesionego przejścia dla pieszych i śluz dla rowerzystów);
- po wydaniu przedmiotowej decyzji wpłynęły od mieszkańców odwołania: wnioski o stwierdzenie nieważności oraz wnioski o wznowienie postępowania. Wszystkie wnioski zostały przekazane do rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy – Wojewodę Pomorskiego;
- Wojewoda Pomorski, decyzją z dnia 4.09.2014 r. odmówił stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji oraz w dniu 25.06.2014 r. umorzył postępowanie odwoławcze. Tym samym wydana decyzja stała się ostateczna;
- ustosunkowując się do zarzutów zawartych w artykułach, informujemy że w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) nie bada się zgodności z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;
- szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że zacytowany w artykule „Kilińskiego –eskalacja?” zamieszczonym na stronie Rady Dzielnicy Dolny Wrzeszcz fragment decyzji Prezydenta Miasta Gdańska nie pochodzi ze spornej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Kościuszki w Gdańsku” z dnia 31.03.2014 r. Cytat został zaczerpnięty z innej decyzji, nieprocedowanej w trybie specustawy.
[koniec przesłanego sprostowania]

Komentarz: Wobec powyższego sprostowania zostaje przyjąć do wiadomości, że Miasto Gdańsk w ogóle nie brało pod uwagę prawa miejscowego, zaś Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LI/1516/2002 dn. 11.07.2002 została przez miasto Gdańsk ominięta przy wykorzystaniu przepisów "autostradowych". 
Pozostaje przypomnieć, że mieszkańcy w ramach procedur odwoławczych i sądowych dążą do honorowania Uchwały Rady Miasta. Sprzeciw mieszkańców nie dotyczy faktu remontu ulicy, lecz jedynie trzech (z bardzo wielu) jej parametrów technicznych. Zawarty w tej sprawie 30 października 2013 konsensus został z niezrozumiałych powodów złamany. 

Kilińskiego - eskalacja?

21 listopada 2014
W mediach pojawiły się wczoraj publikacje o mającej się (dziś!) rozpocząć przebudowie ulicy Kilińskiego na odcinku między ul. Kościuszki a budowaną galerią handlową "Metropolia". To fajnie, że będzie remont instalacji podziemnych. Jednak mieszkańcy protestują przeciw przebudowie w sposób... niezgodny z prawem lokalnym, tj. z uchwałą Rady Miasta Gdańska - miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 0805 "Wrzeszcz Strzyża I" oraz z innymi przepisami prawa. 

Od kilku miesięcy toczą się procedury odwoławcze, kilkadziesiąt wniosków właścicieli mieszkań znalazło się już w sądzie. Dziś (21 listopada) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym znalazł się wniosek o wydanie nakazu wstrzymania prac do czasu wydania przez sąd rozstrzygnięcia w sprawie wydania przez Prezydenta Miasta Gdańska decyzji z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Sprawa dodatkowo jest o tyle szczególna, że decyzja prezydenta w sprawie pozwolenia na budowę zawiera poświadczenie nieprawdy: 

  
Fragment decyzji Prezydenta

Przypomnijmy: w październiku 2013 na spotkaniu zorganizowanym przez Radę Dzielnicy doszło do zawarcia konsensusu w sprawie zasad remontu. Konsensus został złamany, skutkiem czego jest zdenerwowanie mieszkańców. Kwestionowane jest m.in. to, że wejścia do budynków w związku z remontem mają się znaleźć poniżej poziomu gruntu, a w jednym przypadku przewiduje się nawet zamurowanie okna. Tymczasem Prezydent Gdańska odmówił uznania mieszkańców ulicy Kilińskiego za sąsiadów przebudowy ulicy Kilińskiego.  


Publikacje: 
Rusza remont ul. Kilińskiego we Wrzeszczu na potrzeby Galerii Metropolia (trojmiasto.pl, 20.11.2014)
Rozpoczyna się przebudowa ul. Kilińskiego (Wyborcza, 20.11.2014)

W przedsięwzięcie będące od miesięcy przedmiotem sporu Miasto Gdańsk chce zaangażować środki unijne (informacja z października br. na stronie miasta). 

Dokumentacja przetargowa poprzedzająca zlecenie remontu na stronie Zarządu Dróg i Zieleni: TUTAJ

Wcześniejsze materiały na stronie Rady Dzielnicy: TUTAJ

Wybory w Dolnym Wrzeszczu

16 listopada 2014
Wykaz obwodowych komisji wyborczych w Dolnym Wrzeszczu (w kolejności:
numer obwodu, adresy zamieszkania głosujących, miejsce głosowania):

131
Aleja Hallera od nr 10 do nr 84 [parzyste] i od nr 17 do nr 109 [nieparzyste], Leczkowa, Poprzeczna, Wyspiańskiego od nr 1 do nr 10
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1
Al. Hallera 16/18
132
Dzielna, Kliniczna, Kochanowskiego od nr 1 do nr 78, Lengnicha, Okrzei, Reja od nr 9 do nr 22
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1
Al. Hallera 16/18
133
Klonowicza od nr 1 do nr 31 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 38 [parzyste], Kochanowskiego od nr 79 do końca, Mickiewicza od nr 22 do końca, Modrzewskiego, Plac O'Rourke, Racławicka
WINDA - Gdański Archipelag Kultury
ul. Racławicka 17
134
Aleja Hallera od nr 111 do nr 131 [nieparzyste], Kościuszki od nr 73 do końca [nieparzyste] i od nr 80 do końca [parzyste], Manifestu Połanieckiego, Ostroroga, Sochaczewska
Szkoła Podstawowa Nr 52
ul. Kościuszki 111
135
Aleja Hallera od nr 122 do nr 140 [parzyste] i od nr 133 do nr 209 [nieparzyste], Baczyńskiego od nr 1 do nr 5, Deotymy, Dźwigowa, Górnicza, Grudziądzka, Klonowicza od nr 40 do nr 46 [parzyste], Koksowa, Kopalniana, Lwowska, Pstrowskiego, Strakowskiego, Zygmunta Augusta, Żywiecka
Szkoła Podstawowa Nr 52
ul. Kościuszki 111
136
Baczyńskiego od nr 6 do końca, Bohomolca, Daliowa, Grzegorza z Sanoka, Klonowicza od nr 37 do końca [nieparzyste] i od nr 48 do końca [parzyste], Kolonia Uroda, Kolonia Żeńcy, Konwalii, Małoogrodowa, Modrzewiowa, Winogronowa, Wrzeszczańska, Zaścianek, Żniwna
Gimnazjum Nr 12
ul. Wrzeszczańska 29
137
Aleja Hallera od nr 86 do nr 120 [parzyste], Chrobrego od nr 1 do końca [nieparzyste], Dubois, Lilli Wenedy, Zbyszka z Bogdańca
Szkoła Podstawowa Nr 24
ul. Lilli Wenedy 19
138
Chrobrego od nr 2 do końca [parzyste], Kubacza, Mickiewicza od nr 1 do nr 21, Mierosławskiego, Plac Komorowskiego, Próżna, Saperów, Wyspiańskiego od nr 11 do końca
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
Al. Legionów 3
139
Aldony, Grażyny, Konrada Wallenroda, Lelewela
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
Al. Legionów 7
140
Aleja Legionów, Fredry, Kościuszki od nr 40 do nr 78 [parzyste] i od nr 61 do nr 71 [nieparzyste], Kraszewskiego, Krzemienieckiej, Niemcewicza, Plac Wybickiego, Prusa
Szkoła Podstawowa Nr 49
Al. Legionów 11
141
Gołębia, Kilińskiego, Kościuszki od nr 1 do nr 49 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 38 [parzyste], Kunickiego, Nad Stawem, Pestalozziego
XIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Pestalozziego 11/13
142
Biała, Danusi, Wajdeloty, Waryńskiego od nr 9 do nr 39, Zawiszy Czarnego
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Pestalozziego 7/9


Projekty do budżetu obywatelskiego - Dolny Wrzeszcz

29 września 2014

Pierwszy budżet obywatelski w Gdańsku miał miejsce w 2012 roku wyłącznie w naszej dzielnicy, na skutek uchwały, którą Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny przyjęła z inicjatywy przewodniczącej zarządu dzielnicy Ewy Lieder. Inicjatywa została przejęta, zmodyfikowana i upowszechniona na cały Gdańsk. I mamy teraz drugą, już nie pilotażową edycję budżetu obywatelskiego w skali miasta.  
 
PROJEKTY "DZIELNICOWE"

34 projekty w okręgu wyborczym (konsultacyjnym) nr 4 będą głosowane przez mieszkańców Gdańska. Kilkanaście z nich dotyczy Dolnego Wrzeszcza. Podajemy numer projektu na wykazie do głosowania.

PARKI, PLACE I ULICE
Nr 5/ Plac zabaw i urządzenia fitness na Placu Wybickiego 
Nr 16/ Wrzeszcz rekreacja: Podleśna Polana / parkour Hallera - Okrzei / Plac przy Baczyńskiego - Bohomolca 
Nr 21/ Fit siłownia, boisko do gier, strefy dla psów i dzieci na Placu Wybickiego  
Nr 30/ Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (m.in. Klonowicza, Sochaczewska i Lilli Wenedy z dojściem do SP 24)

INFRASTRUKTURA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH , SPORTOWYCH I ZDROWOTNYCH
Nr 1/ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej 52 przy ul. Kościuszki 111
Nr 3/ Plac zabaw w przedszkolu Niezapominajka przy ul. Waryńskiego 36
Nr 6/ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej 49 przy Alei Legionów 11 
Nr 7/ Parking i modernizacja budynku przychodni przy Mickiewicza 
Nr 17/ Rozbudowa kompleksu sportowego Gedania 1922 przy Al. Hallera
Nr 29/ Mały orlik przy Szkole Podstawowej 24 przy Lilli Wenedy 19

INNE PROJEKTY
Nr 10/ Trasa turystyczna po Wrzeszczu Dolnym 
Nr 14/ Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych we Wrzeszczu Dolnym
Nr 18/ Sterylizacja kotek i kastracja kocurów miejskich wraz z odrobaczeniem i odpchleniem (we wszystkich  dzielnicach okręgu)

Wolno zagłosować na pięć projektów okręgowych (dzielnicowych) oraz jeden projekt ogólnomiejski. 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Na liście projektów ogólnomiejskich (wolno głosować tylko na jeden!) Dolnego Wrzeszcza dotyczy jeden projekt: 

Nr 3/ Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki (Przymorze, Wrzeszcz, Zaspa, Strzyża, Młyniska, Brętowo). 


Pełne wykazy projektów są dostępne na stronie: 


GŁOSOWANIE PRZEZ INTERNET: poprzez stronę https://gdansk.zetwibo.pl/voting/info

GŁOSOWANIE W PUNKTACH STACJONARNYCH: wtorek, środa, czwartek w godz. 14:00-18:30 i w niedzielę w godz. 10:00-15:00 w Szkole Podstawowej nr 52, ul. Kościuszki 111, jak również w punktach poza naszą dzielnicą (→ wykaz)

GŁOSOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: w dniach: pn., wt., czw w godz. 8:00-16:00, śr w godz. 8:00-17:00, pt w godz. 8:00-15:00 zadzwonić pod numer (58) 323 67 26 i zgłosić niemożność oddania swojego głosu z powodu niepełnosprawności.