Blogger Widgets

Już w najbliższą sobotę Festyn na Farmacji

zapowiedź - 23 maja 2015 w godz. od 10.00-17.00
Już w najbliższą sobotę kolejny festyn na Farmacji współfinansowany przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Dolny i wiele okazji do aktywnego  wypoczynku i miłego spędzenia czasu z rodziną i sąsiadami. Wejście na teren Farmacji od ul. Mickiewicza naprzeciwko małego kościoła. Zapraszamy serdecznie! I mamy cichą nadzieję na piękne słońce w sobotę.

II Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny


Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zwołuję II sesję Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny na dzień 22 kwietnia (środa), na godz. 18.30 w siedzibie Rady (ul. Manifestu Połanieckiego 36). 

Ustalam następujący porządek obrad:

1. Ślubowanie w trybie par.7 ust.3 statutu. 
2. Sprawy bieżące i zgłaszane przez mieszkańców.
3. Uczestnictwo radnych w przygotowaniach festynów w dzielnicy. 
4. Ustanowienie komisji rady:
- decyzja na temat trybu powoływania komisji.
- ustalenie nazw i zakresu działania komisji stałych rady.
- powołanie komisji rady i ustalenie ich składu osobowego.
5. Dyżury radnych w maju 2015.
6. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2015.
7. Wybór członków zarządu.
- uchwała w sprawie liczebności zarządu.
- powołanie komisji skrutacyjnej.
- wybór członków zarządu.
8. Wolne wnioski.

Pozdrawiam
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Wrzeszcz Dolny
Sławomir Kalwasiński
14 kwietnia 2015
Oto mamy wybranych przewodniczących i wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy:

Przewodniczący prowadzą obrady Rady Dzielnicy i organizują pracę Rady i jej komisji:

     Przewodniczący Rady Dzielnicy - Sławomir KALWASIŃSKI
     Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy - Lolita DWOJACKA


Zarząd reprezentuje Dzielnicę i zapewnia wykonanie uchwał Rady:

     Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy - Ewa LIEDER
     Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy - Krystian KŁOS

Dane kontaktowe TUTAJ

I Sesja Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w kadencji 2015-2019

Gdańsk, 8 kwietnia 2015


            
Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2015  r., poz. 2023 z późń. zm.)

z  w  o  ł  u  j  ę

w dniu 14 kwietnia 2015 roku (wtorek) o godz. 18:30 obrady I sesji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w siedzibie Rady Dzielnicy, z następującym  porządkiem obrad:


1.      Sprawy regulaminowe,
2.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3.      Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy,
4.      Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy,
5.      Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,
6.      Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,
7.      Wolne wnioski.
8.      Zakończenie obrad.

Radna Miasta Gdańska
                           Emilia Lodzińska
Dobrych i przyjaznych
Świąt Wielkiej Nocy
życzą
Radni Dzielnicy Wrzeszcz Dolny
poprzedniej i nowej kadencji

Rada Dzielnicy nowej kadencji 2015-2019

2 kwietnia 2015
Oto pierwsze wspólne zdjęcia radnych Dzielnicy Wrzeszcz Dolny


1000 na facebooku

2 kwietnia 2015
Nasz serwis informacji bieżących (facebook) na koniec kadencji rady został polubiony przez tysięczną osobę (i dwie kolejne). To doskonały wynik na tle innych dzielnic Gdańska. Zachęcamy do zaglądania - bez potrzeby zakładania konta ani logowania - na www.facebook.com/WrzeszczDolny
 
 

Dziękujemy radnym poprzedniej kadencji

2 kwietnia 2015
Szanowni Państwo, dziś ślubowanie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w nowym składzie. Dziękujemy radnym poprzedniej kadencji, którzy nie startowali w wyborach w wyborach do nowej Rady: 


  → Piotr DWOJACKI
  pierwszy przewodniczący Rady Dzielnicy
  (zdjęcie: na stadionie Farmacji)

  Zbigniew GRYKAŁOWSKI
  członek Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
  (zdjęcie: nad Stawem Browarnym)

  Mateusz KOTECKI
  przewodniczący Komisji Sportu
  (zdjęcie: na stadionie Farmacji)

  Andrzej KULIGOWSKI
  członek Komisji Bezpieczeństwa
  (zdjęcie: nad Stawem Browarnym)

  → Emilia LODZIŃSKA
  członek Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
  obecnie radna Miasta Gdańska
  (zdjęcie: przed Browarem)

  Dariusz MACIEJEWSKI
  (zdjęcie: w obiekcie UG na Legionów)

  Anna SUJKA
  członek Komisji Rewizyjnej
  (zdjęcie: na stadionie Klubu Gedania)

  Andrzej TARASIUK
  członek Komisji Bezpieczeństwa
  (zdjęcie: nad Stawem Browarnym)

  Marek WITKIEWICZ
  przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego
  i Ochrony Środowiska
  (zdjęcie: przed Browarem)

Wkrótce szersze informacje o radnych nowej kadencji - jest wśród nich jedenastu dotychczasowych radnych oraz dziesięć osób nie zaangażowanych dotychczas w działalność Rady Dzielnicy. 

Nowa rada dzielnicy

23 marca 2015
Nieoficjalne jeszcze, ale raczej pewne wyniki wyborów kandydatów do Rady Dzielnicy - w kolejności uzyskanych głosów. 

Gdzie głosujemy?

22 marca 2015
W niedzielnych wyborach do rady dzielnicy Wrzeszcz Dolny można głosować w sześciu punktach. UWAGA! To niekoniecznie są te same miejsca, w których odbywały się poprzednie wybory!