Blogger Widgets

Wybory Rady Dzielnicy 2015

 20 lutego i 22 marca 2014 - ZAPOWIEDŹ 

Szanowni Państwo,

Wybory do Rady Dzielnicy 2015

22 marca odbędą się wybory do gdańskich rad dzielnic. W minionej kadencji wiele spośród rad pokazało, że mieszkańcy chcą i potrafią się organizować. Budżet obywatelski rozpoczęty u nas rozprzestrzenił się przez dwa lata na całe miasto. W tej kadencji rada powinna być bardziej doświadczona, lepsza i silniejsza.
Zachęcamy do kandydowania! 

Dokumenty:
Zgłoszenie kandydata → plik doc (wraz z listą do zebrania co najmniej 30 podpisów)
Zasady wyboru radnych dzielnic (ordynacja) → plik pdf
Zarządzenie prezydenta Gdańska w sprawie wyborów → plik pdf

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 20 lutego!

W Dolnym Wrzeszczu, podobnie jak w sześciu największych dzielnicach Gdańska, rada liczyć będzie 21 radnych. Inne wielkie dzielnice to: Chełm, Piecki - Migowo, Śródmieście, Ujeścisko - Łostowice i Wrzeszcz Górny. Nie wiadomo jeszcze, czy odbędą się wybory na Przymorzu - mieszkańcy zbierają podpisy pod petycją w tej sprawie.  

Koniec kadencji Rady

16-21 stycznia 2014
16 stycznia odbyła się ostatnia sesja Rady Dzielnicy w tej kadencji, 21 stycznia kadencja się zakończyła. 

Do czasu wyboru nowej Rady funkcjonować będzie czteroosobowy Zarząd Dzielnicy pod kierunkiem przewodniczącej Ewy Lieder. W skład zarządu wchodzą także Krystian Kłos (zastępca) oraz członkowie: Daniel Lipecki i Piotr Dwojacki. Zarząd wspólnie z kończącym kadencję przewodniczącym Sławomirem Kalwasińskim, poczęstował ustępującym radnych tortem. Dziękujemy!

Nominacje do nagrody Splendor Gedanensis

16 stycznia 2015
Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury "Splendor Gedanensis" - do tej nagrody Rada Dzielnicy na swojej ostatniej sesji zgłosiła dwie kandydatury. 
Krzysztof Kucharski jest oficjalnym Kaprem Gdańskim, animatorem działań społecznych prowadzonych przez grupę historyczno-rekonstrukcyjną "Garnizon Gdańsk". Inscenizacje, pokazy i wykłady odbywają się głównie w najstarszej części miasta, ale potrafi się zadziać także we Wrzeszczu, gdzie grupa pojawiła się m.in. na imprezach 750-rocznicy dzielnicy.  
Jan "Yach" Paszkiewicz jest reżyserem i twórcą Festiwalu Wideoklipów "Yach Film". Uczestniczy w działaniach artystycznych w całej Polsce, jest jurorem cenionych imprez, prowadzi również warsztaty wideoklipu i animacji. Część Festiwalu odbywała się w naszej dzielnicy - w klubie Polmozbyt (niestety, już nieistniejącym).  


Jaki budżet obywatelski?

15 stycznia 2015
Zaczęło się w Dolnym Wrzeszczu... W 2012 pierwszy w Gdańsku budżet obywatelski został przeprowadzony w naszej dzielnicy. Zasady przyjęte w naszej dzielnicy zostały docenione w skali ogólnopolskiej (można zajrzeć do artykułu Instytutu Obywatelskiego). Dopiero później władze Gdańska przekonały się do idei budżetu obywatelskiego i zaczęły eksperymentować z jego zasadami, niezbyt słuchając dobrych rad. Teraz pytają - a my zachęcamy do udzielania odpowiedzi w miejskiej ankiecie po to, by gdański budżet obywatelski był lepszy.  

Zachęcamy do wypełnienia ankiety na urzędowej stronie miasta Gdańska:  

3 grudnia 2014
Wojciech Gruszczyński od 1997 roku prowadzi stronę o Wolnym Mieście Gdańsku – www.danzig-online.pl. Teraz - spotkanie autorskie we Wrzeszczu (w jego trakcie - także o Wrzeszczu). W trakcie spotkania niespodzianka z dziejów Wrzeszcza!

Urząd Miejski prostuje

26 listopada 2014
W związku z informacjami o sporze mieszkańców ul. Jana Kilińskiego z prezydentem Miasta Gdańska biuro prasowe prezydenta przesłało sprostowanie, które publikujemy w całości:

W związku z artykułami, które ukazały się w ślad za informacją o zamiarze przystąpienia przez ZDiZ do przebudowy ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Kościuszki („Kilińskiego – eskalacja?” zamieszczonym na stronie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny oraz „Mieszkaniec Wrzeszcza może zablokować przebudowę ul. Kilińskiego” zamieszczonym na portalu Trojmiasto.pl), wyjaśniamy iż:
- na przedmiotową inwestycję w dniu 31.03.2014 r., po przeprowadzeniu procedury administracyjnej, wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- wydana decyzja miała na celu zapewnienie poprawy funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego poprzez poprawę parametrów geometrycznych ulic – korektę łuków pionowych, poziomych, skrzyżowań oraz spadków poprzecznych, poprawę stanu technicznego odcinków ulic objętych projektem, usprawnienie przejazdu odcinkami przedmiotowych ulic przy uwzględnieniu prognozowanego wzrostu natężeń ruchu w związku z rozwojem dzielnicy Wrzeszcz, poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez poprawę parametrów geometrycznych ulic oraz zastosowanie urządzeń BRD (m.in. wyniesionego przejścia dla pieszych i śluz dla rowerzystów);
- po wydaniu przedmiotowej decyzji wpłynęły od mieszkańców odwołania: wnioski o stwierdzenie nieważności oraz wnioski o wznowienie postępowania. Wszystkie wnioski zostały przekazane do rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy – Wojewodę Pomorskiego;
- Wojewoda Pomorski, decyzją z dnia 4.09.2014 r. odmówił stwierdzenia nieważności przedmiotowej decyzji oraz w dniu 25.06.2014 r. umorzył postępowanie odwoławcze. Tym samym wydana decyzja stała się ostateczna;
- ustosunkowując się do zarzutów zawartych w artykułach, informujemy że w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) nie bada się zgodności z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;
- szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że zacytowany w artykule „Kilińskiego –eskalacja?” zamieszczonym na stronie Rady Dzielnicy Dolny Wrzeszcz fragment decyzji Prezydenta Miasta Gdańska nie pochodzi ze spornej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Lelewela do ul. Kościuszki w Gdańsku” z dnia 31.03.2014 r. Cytat został zaczerpnięty z innej decyzji, nieprocedowanej w trybie specustawy.
[koniec przesłanego sprostowania]

Komentarz: Wobec powyższego sprostowania zostaje przyjąć do wiadomości, że Miasto Gdańsk w ogóle nie brało pod uwagę prawa miejscowego, zaś Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LI/1516/2002 dn. 11.07.2002 została przez miasto Gdańsk ominięta przy wykorzystaniu przepisów "autostradowych". 
Pozostaje przypomnieć, że mieszkańcy w ramach procedur odwoławczych i sądowych dążą do honorowania Uchwały Rady Miasta. Sprzeciw mieszkańców nie dotyczy faktu remontu ulicy, lecz jedynie trzech (z bardzo wielu) jej parametrów technicznych. Zawarty w tej sprawie 30 października 2013 konsensus został z niezrozumiałych powodów złamany. 

Kilińskiego - eskalacja?

21 listopada 2014
W mediach pojawiły się wczoraj publikacje o mającej się (dziś!) rozpocząć przebudowie ulicy Kilińskiego na odcinku między ul. Kościuszki a budowaną galerią handlową "Metropolia". To fajnie, że będzie remont instalacji podziemnych. Jednak mieszkańcy protestują przeciw przebudowie w sposób... niezgodny z prawem lokalnym, tj. z uchwałą Rady Miasta Gdańska - miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 0805 "Wrzeszcz Strzyża I" oraz z innymi przepisami prawa. 

Od kilku miesięcy toczą się procedury odwoławcze, kilkadziesiąt wniosków właścicieli mieszkań znalazło się już w sądzie. Dziś (21 listopada) w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym znalazł się wniosek o wydanie nakazu wstrzymania prac do czasu wydania przez sąd rozstrzygnięcia w sprawie wydania przez Prezydenta Miasta Gdańska decyzji z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Sprawa dodatkowo jest o tyle szczególna, że decyzja prezydenta w sprawie pozwolenia na budowę zawiera poświadczenie nieprawdy: 

  
Fragment decyzji Prezydenta

Przypomnijmy: w październiku 2013 na spotkaniu zorganizowanym przez Radę Dzielnicy doszło do zawarcia konsensusu w sprawie zasad remontu. Konsensus został złamany, skutkiem czego jest zdenerwowanie mieszkańców. Kwestionowane jest m.in. to, że wejścia do budynków w związku z remontem mają się znaleźć poniżej poziomu gruntu, a w jednym przypadku przewiduje się nawet zamurowanie okna. Tymczasem Prezydent Gdańska odmówił uznania mieszkańców ulicy Kilińskiego za sąsiadów przebudowy ulicy Kilińskiego.  


Publikacje: 
Rusza remont ul. Kilińskiego we Wrzeszczu na potrzeby Galerii Metropolia (trojmiasto.pl, 20.11.2014)
Rozpoczyna się przebudowa ul. Kilińskiego (Wyborcza, 20.11.2014)

W przedsięwzięcie będące od miesięcy przedmiotem sporu Miasto Gdańsk chce zaangażować środki unijne (informacja z października br. na stronie miasta). 

Dokumentacja przetargowa poprzedzająca zlecenie remontu na stronie Zarządu Dróg i Zieleni: TUTAJ

Wcześniejsze materiały na stronie Rady Dzielnicy: TUTAJ

Wybory w Dolnym Wrzeszczu

16 listopada 2014
Wykaz obwodowych komisji wyborczych w Dolnym Wrzeszczu (w kolejności:
numer obwodu, adresy zamieszkania głosujących, miejsce głosowania):

131
Aleja Hallera od nr 10 do nr 84 [parzyste] i od nr 17 do nr 109 [nieparzyste], Leczkowa, Poprzeczna, Wyspiańskiego od nr 1 do nr 10
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1
Al. Hallera 16/18
132
Dzielna, Kliniczna, Kochanowskiego od nr 1 do nr 78, Lengnicha, Okrzei, Reja od nr 9 do nr 22
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1
Al. Hallera 16/18
133
Klonowicza od nr 1 do nr 31 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 38 [parzyste], Kochanowskiego od nr 79 do końca, Mickiewicza od nr 22 do końca, Modrzewskiego, Plac O'Rourke, Racławicka
WINDA - Gdański Archipelag Kultury
ul. Racławicka 17
134
Aleja Hallera od nr 111 do nr 131 [nieparzyste], Kościuszki od nr 73 do końca [nieparzyste] i od nr 80 do końca [parzyste], Manifestu Połanieckiego, Ostroroga, Sochaczewska
Szkoła Podstawowa Nr 52
ul. Kościuszki 111
135
Aleja Hallera od nr 122 do nr 140 [parzyste] i od nr 133 do nr 209 [nieparzyste], Baczyńskiego od nr 1 do nr 5, Deotymy, Dźwigowa, Górnicza, Grudziądzka, Klonowicza od nr 40 do nr 46 [parzyste], Koksowa, Kopalniana, Lwowska, Pstrowskiego, Strakowskiego, Zygmunta Augusta, Żywiecka
Szkoła Podstawowa Nr 52
ul. Kościuszki 111
136
Baczyńskiego od nr 6 do końca, Bohomolca, Daliowa, Grzegorza z Sanoka, Klonowicza od nr 37 do końca [nieparzyste] i od nr 48 do końca [parzyste], Kolonia Uroda, Kolonia Żeńcy, Konwalii, Małoogrodowa, Modrzewiowa, Winogronowa, Wrzeszczańska, Zaścianek, Żniwna
Gimnazjum Nr 12
ul. Wrzeszczańska 29
137
Aleja Hallera od nr 86 do nr 120 [parzyste], Chrobrego od nr 1 do końca [nieparzyste], Dubois, Lilli Wenedy, Zbyszka z Bogdańca
Szkoła Podstawowa Nr 24
ul. Lilli Wenedy 19
138
Chrobrego od nr 2 do końca [parzyste], Kubacza, Mickiewicza od nr 1 do nr 21, Mierosławskiego, Plac Komorowskiego, Próżna, Saperów, Wyspiańskiego od nr 11 do końca
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
Al. Legionów 3
139
Aldony, Grażyny, Konrada Wallenroda, Lelewela
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich
Al. Legionów 7
140
Aleja Legionów, Fredry, Kościuszki od nr 40 do nr 78 [parzyste] i od nr 61 do nr 71 [nieparzyste], Kraszewskiego, Krzemienieckiej, Niemcewicza, Plac Wybickiego, Prusa
Szkoła Podstawowa Nr 49
Al. Legionów 11
141
Gołębia, Kilińskiego, Kościuszki od nr 1 do nr 49 [nieparzyste] i od nr 2 do nr 38 [parzyste], Kunickiego, Nad Stawem, Pestalozziego
XIX Liceum Ogólnokształcące
ul. Pestalozziego 11/13
142
Biała, Danusi, Wajdeloty, Waryńskiego od nr 9 do nr 39, Zawiszy Czarnego
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Pestalozziego 7/9